MBA-2016
Registration Number Name Year
14PMM475 Lulla Abhishek Rajkumar 2016
14PMM476 Ajay Puri 2016
14PMM477 Amit Khan 2016
14PMM479 Arora Chetan Shekhar 2016
14PMM480 Barot Purva Jagdishkumar 2016
14PMM481 Bhandari  Ankur  Rameshchand 2016
14PMM482 Bharat Kumar 2016
14PMM483 Bishwjit Ghoshal 2016
14PMM484 Brijesh Kumar Lodhi 2016
14PMM485 Daniel Adani 2016
14PMM486 Chaudhari Deepak Digamber  2016
14PMM487 Divya Bharathi M N 2016
14PMM488 Parab Gayatri Sharad  2016
14PMM489 Jayakumaran Chandana 2016
14PMM490 Lavanya K 2016
14PMM491 Kamath Sanketh Balkrishna 2016
14PMM492 M Vinod Goud 2016
14PMM493 MD Hassan Fasahat 2016
14PMM494 Mukesh 2016
14PMM495 Narender Kumar 2016
14PMM496 N Sheba Priyanka 2016
14PMM497 Nishu 2016
14PMM498 Nunavath Srinivas 2016
14PMM499 Oshin Santoshi 2016
14PMM500 Pandya Chandravadan Jagdishbhai 2016
14PMM501 P Rohith Kumar 2016
14PMM502 Prabha Yadav 2016
14PMM503 Ravi Kant 2016
14PMM504 Saurabh Nigam 2016
14PMM505 Patel Shailee Rasmikant  2016
14PMM506 Shefali Gulati 2016
14PMM507 Shruti Kochhar 2016
14PMM508 Simranjit Singh 2016
14PMM510 Swati Kinger 2016
14PMM511 Vikas Soni 2016
14PMM512 Vishakha Chauhan 2016
14PMM513 Zaib Iqbal Shaikh 2016

 

Uploaded on 10-November-2016