MBA (Pharma.) Alumni - 2021

S.No. Registration No. Name
1 19PMM683 AKANKSHA SHUKLA
2 19PMM684 AKKEWAR AMRUTA SANJAY
3 19PMM685 ANMOL SINGH
4 19PMM686 ANUSHREE MUKHERJEE
5 19PMM687 Archana
6 19PMM688 Ashi Siddiqui
7 19PMM689 ASHU PANJWANI
8 19PMM690 BHALERAO SIDDHANT BALASAHEB
9 19PMM691 BHANUSHALI ATHARVA MAHESH
10 19PMM692 BHAVESH JAIN
11 19PMM693 CHAHAT DEEP SINGH
12 19PMM694 CHANDAN SHARMA
13 19PMM695 DEEPAJ
14 19PMM696 DHOTE VEDANT CHANDRAKANT
15 19PMM697 FAROOQE AAZAM
16 19PMM698 GAJENDRA 
17 19PMM699 JADHAV KALYANI VIKAS
18 19PMM700 JATIN KASHYAP
19 19PMM701 Kharatmol Geeta Subash
20 19PMM702 KRITI 
21 19PMM703 KRITIKA SEHGAL
22 19PMM704 L ASHISH VINAY KUMAR
23 19PMM705 MARCHITTEWAR KARAN RAJENDRA
24 19PMM706 MEHAK RASTOGI
25 19PMM707 NAYAK SONALI BHAGABAN
26 19PMM708 NITIN KUMAR KUSHWAH
27 19PMM709 PALLERLA VAMSHIKRISHNA
28 19PMM710 PIYUSH LEMBHE
29 19PMM711 RAHUL SWAMI
30 19PMM712 RAJU GHIMIRE
31 19PMM713 SAAD ANSARI
32 19PMM714 SAGAR JAIN
33 19PMM715 SEMANTI PAUL
34 19PMM716 SHASHANK Shivhare
35 19PMM717 SHINDE VAIBHAV CHANDRAO
36 19PMM718 SHIVAM
37 19PMM719 SUMIT PRADIP SELOT
38 19PMM720 SUPRIYA SAHU
39 19PMM721 SWETA THAKUR
40 19PMM722 TRIPTI SHARMA
41 19PMM723 VAIBHAV A BHALOTIA
42 19PMM724 VISHAL
43 19PMM725 VISHAL
44 19PMM726 WAGHMARE SANGHBHUSHAN SHYAMRAO