List Current Students of Second Year of MBA (Pharma.)

S.No.

Registration No.

Name

1

21PMM773

A Vishal Reddy

2

21PMM774

Abhaykumar Kethwas

3

21PMM775

Akash Verma

4

21PMM776

Alisha Sachdeva

5

21PMM777

Ankit Kumar

6

21PMM778

Baviskar Chetan Ramesh

7

21PMM779

Bhangare Pranita Prakash

8

21PMM780

Bhavika

9

21PMM781

Bhorde Aarti Maruti

10

21PMM782

Bodige Bhavana

11

21PMM783

Borade Pooja Kakasaheb

12

21PMM784

Chauhan Manish Mahesh

13

21PMM785

Deepak Thakur

14

21PMM786

Devangi Sharma

15

21PMM787

Dhawal Rajesh Sankhe

16

21PMM788

Duggad Anand Santosh

17

21PMM789

Dushyant J Chopra

18

21PMM790

Gadiya Akshay Dagalchand

19

21PMM791

Ghante Shyam Tanaji

20

21PMM792

Gujjula Jayanth

21

21PMM793

Gulhane Pratiksha Gopal

22

21PMM794

Harshit Arora

23

21PMM795

K P Seshadri

24

21PMM796

Kalani Kaveri Rajeshbhai

25

21PMM797

Kalyani Gajanan Thakre

26

21PMM798

Kapil Dholwani

27

21PMM799

Korada Ramya

28

21PMM800

Kritika

29

21PMM801

Lubhavani Harishankar Sahu

30

21PMM802

Mallavarapu Nandini

31

21PMM803

Meena Mahesh Bhagutaram

32

21PMM804

Milind Haribhau Bhoyar

33

21PMM805

Mishra Jyotsana Brajesh Kumar

34

21PMM806

Mote Manoj Sharad

35

21PMM807

Munne Pranali Anil

36

21PMM808

Parab Omkar Vivek

37

21PMM809

Rahul Sharma

38

21PMM810

Rajkamal Godara

39

21PMM811

Rushikesh Venkatesh Dharurkar

40

21PMM812

Saumya Bhonde

41

21PMM813

Siddharth Satyan

42

21PMM814

Simran

43

21PMM815

Sneha Vishwakarma

44

21PMM816

Surana Siddhi Kushal

45

21PMM817

Surve Pooja Sakharam

46

21PMM818

Urmika Bageriya

47

21PMM819

Utkarsha Kishor Thakre